Kandidater till kyrkofullmäktige

Kandidat nr 1 Magnus Elfström, Kvicksund

Kyrkofullmäktiges ordförande under den gångna mandatperioden. Dessförinnan kyrkorådsledamot under två mandatperioder.

Sjunger i Tumbokören och har tidigare varit kyrkvärd.

För min del är det viktigt att kyrka och församling på olika sätt erbjuder fysiska, mentala och sociala rum för människor att närma sig och växa i den kristna tron.

Arbetar som avdelningschef och universitetslektor på Mälardalens högskola.