Kandidat till kyrkofullmäktige

Kandidat nr 5, Jan I Arvhult, Hällby

En pensionerad och passionerad byggnadsingenjör med stort intresse för byggnadsteknik.

Bär nästan alltid på en stor kamera och gillar att fotografera i olika sammanhang.