Kandidat till kyrkofullmäktige

Kandidat nr 6 Helen Karlsson, Råby-Rekarne

Pensionär med stort engagemang och ideellt arbete för kyrkan och den kristna tron.

Många positiva upplevelser förknippade med kyrkorummet och möten med människor.

Bor idag i Råby-Rekarne, men tidigare i Torshälla och där aktiv som vaktmästare, kyrkvärd, kyrkorådsledamot och mångårigt delaktig i det ideella diakonala arbetet.