Kandidat till kyrkofullmäktige

Kandidat nr 4, Susanna Bärgård, Hällby

Har sin anställning på Volvo som material-Planerare på reservdelar

En lång tid som engagerad i Svenska Kyrkan genom ungdomsaktivitet, som ledare, kyrkvärd och körsång.

Invald i KR under pågående mandatperiod.

Jag vill verka för öppen verksamhet med stor respekt för alla medmänniskor.