Kandidat till kyrkofullmäktige

Kandidat nr 7, Solveig Kikajoon, Tumbo

En aktiv pensionär som värnar om sin medmänniska.

Solveigs motto: Se din omgivning, Var medmänniska och ställ frågan, ”Hur mår du?”

Barntimmeledare under många år i Kafjärdens församling och aktiv i Tumbos olika verksamheter.

Engagerad i Svenska Kyrkans internationella arbete och sjunger gärna i kör.