Kandidat till kyrkofullmäktige

Kandidat nr 2 Ewa Bånkestad, Råby-Rekarne

Pensionär sen ett år tillbaka, efter ett 30 år långt arbetsliv som församlingspedagog i Tumbo/Råby-Rekarne (11år) och Torshälla (20år).

Jag bor i historie/kulturbygden Råby-Rekarne och värnar om landsbygden med dess historia och ”kyrkan mitt i byn”.

Sjunger i Tumbo-kören.

Jag har snart gjort min första mandatperiod i Kyrkoråd, AU, valnämnd och lär mig ständigt mer vilket gör att jag blir mer engagerad.

Mina hjärtefrågor är:

Öppen kyrka och gemenskap för alla åldrar. Vi har olika sätt att mötas i tro.

Utforska kyrkorummet, både i forntid (1100-tals kyrka) och nutid.

Satsa mer på ideellt arbete där man ”använder” kompetenta församlingsmedlemmar i olika aktivitets- och samtalsgrupper.

Ge mer utrymme för Svenska Kyrkans Internationella arbete, Act Svenska Kyrkan, både som vänförsamling och stöd och hjälp i olika katastrofer.