Om POSK i Uppsala stift & kontakt

POSK i Uppsala stift är en gemensam förening för de lokala POSK-grupperna i stiftet. Stiftsföreningen stöder de lokala grupperna och har en samordnande uppgift, främst i samband med kyrkoval.

POSK i Uppsala stift är en gemensam förening för de lokala POSK-grupperna i stiftet. Vill du engagera dig är det i första hand din lokala POSK-grupp du ska kontakta. Alla lokala grupper hittar du i menyn till vänster.

Stiftsföreningen stöder de lokala grupperna och har en samordnande uppgift, främst i samband med kyrkoval. Det är också stiftsföreningen som fastställer kandidater till valsedlar i kyrkovalet till stiftsfullmäktige för Uppsala stift liksom Uppsala stifts ledamöter i kyrkomötet för Svenska kyrkan.

POSK i Uppsala stift står bakom vision och program som har beslutats av POSK:s årsmöte. Stiftsföreningen finns representerad i ledningen för POSK och har aktivt varit med och påverkat dokumentens innehåll.

Styrelsen

Stiftsföreningens löpande arbete sköts av en styrelse som utses vid stiftsföreningens årsmöte.

Anders Brännström, ordförande

Agneta Hedlundh, vice ordförande

Kicki Lidén, sekreterare

Kajsa Berg, kassör

Erik Tiveskog

Eva Noreborg

Anna-Lena Arousell Berglund

Christian Nordberg

Mårten Sundmark