Vi vill utveckla demokratin i Svenska kyrkan i Gävle – inte ta död på den

Från årsskiftet är Svenska kyrkan i Gävle bara en församling och makten har centraliserats. Fyra församlingsråd har nu avskaffats och stormöten ska ordnas två gånger om året. POSK anser inte att det räcker för demokratisk förankring och har därför arbetat fram ett föreslag där det runt varje kyrka bildas ett verksamhetsråd.

Från årsskiftet är Svenska kyrkan i Gävle bara en församling och makten har centraliserats. Svenska kyrkan är en folkkyrka, som styrs demokratiskt genom allmänna val där alla medlemmar kan rösta vart fjärde år. Då väljs kyrkofullmäktige, som utser kyrkorådet, församlingens styrelse. Här blev det ingen förändring. Men Svenska kyrkan i Gävle kommer nu att toppstyras från kyrkorådet. Helt i onödan, skriver Boel Johansson, POSK.

Bland de många engagerade människor som finns i de olika kyrkorna finns de som vill ta ansvar som förtroendevalda. Många av dem har funnits i något av de fyra församlingsråd som nu avskaffats. I stället har Socialdemokraterna infört stormöten två gånger om året där någon ledamot i kyrkorådet informerar om verksamheten i de olika kyrkorna och svarar på frågor. Det här är ingen dålig idé, men helt otillräcklig.

I Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan (POSK) är vi bestörta över att S tycker att det här räcker som demokratisk förankring. Vi menar att det är viktigt, till och med nödvändigt, att människors vilja att ta ansvar i sin kyrka inte ska nonchaleras.

Därför har vi arbetat fram ett föreslag där det runt varje kyrka bildas ett verksamhetsråd. Här kan idéer växa fram tillsammans med anställd personal. Den verksamhet som finns kan utvärderas och utvecklas.

Verksamhetsråd kan finnas för verksamheten i kyrkor och församlingshus i Strömsbro och i Hemlingby liksom i Tomaskyrkan och Björsjökyrkan, inte bara i Bomhus, Heliga Trefaldighet, Maria och Staffan som tidigare.

Den som vill kandidera till ett verksamhetsråd ska inte vara tvungen att gå omvägen om ett politiskt parti eller en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp. Det är engagemanget i den lokala kyrkan som ska vara det viktiga. Man väljs på två år, vilket kan vara bra till exempel för unga människor, som kanske flyttar från stan efter gymnasiet. Man får inga arvoden, så det här blir inte dyrare.

Kyrkan växer underifrån. Det är mycket gott som kan gro och spira i kyrkan. Det är många som kan växa genom att ta ansvar. Det är inte minst Kyrkans Unga sedan många år ett bevis för. Vi kan utveckla demokratin i Svenska kyrkan i Gävle, om vi vill. Vi ska inte försöka ta död på den!

Boel Johansson, POSK

ordförande Gävle