Dyster utveckling när pastoraten slås samman

Beslut som rör församlingen ska fattas så nära verksamheten och medlemmarna som möjligt, skriver Anders Brännström och Kicki Lidén.

Beslut som rör församlingen ska fattas så nära verksamheten och medlemmarna som möjligt, skriver Anders Brännström och Kicki Lidén.

I UNT söndagen den 29 november kunde vi läsa en mycket välformulerad och angelägen insändare undertecknad Christina Wässman Lundberg och Mats Karlsson, båda representanter för Lagunda kyrkoråd. Temat var ”Låt Lagunda fortsätta som eget pastorat.”

För oss i Nomineringsgruppen POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, är det naturligt att ställa oss bakom båda undertecknarna i denna fråga.

POSK menar att församlingen är kyrkans grundläggande enhet och att varje församling utifrån lokala förutsättningar ska ges så stort ansvar som möjligt. Vi anser också att beslut som rör församlingen ska fattas så nära verksamheten och medlemmarna som möjligt. Vad vi nu ser hända i Lagunda och Enköping och, vad det verkar med stiftsstyrelsens goda minne, är precis tvärtom. Lika dyster utveckling ser vi i Heby där fyra pastorat föreslagits för sammanläggning. UNT refererade till detta på nyhetsplats den 30 november.

Efter genomförd utredning om eventuella sammanläggningar av församlingar i stiftets västra delar, finns alltså risk för att Lagunda pastorat kommer att slås ihop med Enköpings pastorat. Ett nytt storpastorat täckande hela ytan från Svinnegarn över Fjärdhundra, halvvägs till Heby, och upp mot gränsen till Balingsta. Ett enormt område ska ledas av en kyrkoherde och ett kyrkofullmäktige, båda placerade i Enköping. Här kan vi tala om maktkoncentration. Av insändaren framgår också att denna sammanläggning sker mot församlingens vilja.

Ibland kan en sammanläggning av två eller flera församlingar vara det enda återstående alternativet när församlingsunderlaget minskar och de ekonomiska resurserna tryter. Detta är dock inte fallet i vare sig Heby eller Lagunda. Här står det folkliga engagemanget och ekonomin stark.

Organisationsförändringar bör dessutom inte göras för ofta. Lagunda genomgick en stor förändring 2010 då tio församlingar slogs samman till en. Det borde rimligen få dröja betydligt innan man eventuellt återigen ska genomföra en omfattande organisationsförändring. Församlingen måste ges arbetsro. En sammanläggning av Lagunda pastorat med Enköping skulle dessutom flytta makt och inflytande ännu längre ifrån den gudstjänstfirande församlingen. Varför Uppsala stiftsledning skulle vilja genomföra en sådan uppenbar försämring av en fullt fungerande kristen församling är en gåta.

POSK har representanter i Stiftsstyrelsen. Där är vår linje att inga sammanläggningar ska ske om det inte är absolut nödvändigt, att ingen församling/pastorat ska läggas samman mot sin vilja, samt att organisationsförändringar inte ska ske för ofta. POSK Uppsala stift menar att kyrkan först måste utvärdera tidigare genomförda sammanläggningar innan ytterligare sammanläggningar kan bli aktuella. Vi hoppas att flera nomineringsgrupper gör gemensam sak med oss för den lokala församlingen.

Kicki Lidén och Anders Brännström