Vårt lokala program

Vad vill vi?

 

                 

 

POSK i Österåker                                      

 

POSK – en kraft att räkna med

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan samlar förtroendevalda som vill ta ansvar i Svenska kyrkan utan att vara bundna till ett allmänpolitiskt parti.     POSK finns över hela landet. Vi är näst största grupp i kyrkomötet och den största obundna gruppen.  

Program för POSK i Österåker

Vi vill prioritera följande:

Gudstjänst

 • Öppna kyrkor för alla.
 • Aktivt gudstjänstliv i pastoratets alla fem kyrkor. – Alternativa gudstjänstformer med varierande tid och plats.

 

              

 

Undervisning

 • Utöka barn- och ungdomsverksamheten.
 • Förlägga verksamhet även i nybyggda områden.
 • Öka intresset för konfirmandundervisningen.
 • Sprida kunskap om dopets betydelse.

Diakoni

 • Uppsökande verksamhet för behövande.
 • Vidmakthålla resurser för en god krishantering.
 • Stödja och utveckla frivilligarbetet.
 • Stödjande verksamhet för nyanlända. – Omtanke om våra äldre med särskilt fokus på ensamhet och utanförskap.

Mission

 • Skapa mötesplatser, exempelvis öppna   församlingshem, pilgrimsleder och
 • Synliggöra kyrkan i olika sammanhang.
 • Fortsatt främjande av internationellt arbete.

Organisation

 • Kyrkan ska styras av kunniga, engagerade och intresserade personer, inte genom partipolitik. – Varje församling i pastoratet ska ha stort    självbestämmande.
 • God arbetsmiljö för kyrkans anställda.

Kontakta oss

Anders Lindhoff 0708-681651 posk.osteraker@gmail.com  www.posk.se/osteraker   www.posk.se        www.svenskakyrkan.se/kyrkoval