Styrelse

Vid det senaste årsmötet valdes följande personer:

Ledamöter

Britt-Marie Winther, ordförande

Britt-Marie Loddby, Sekreterare

Anders Lindhoff, Kassör

Marie Ljustermo

Clas Boström

Claes Robell

Ylwa Borg

 

Ersättare

Lena Karlsson