Styrelse

Vid det senaste årsmötet valdes följande personer:

Ledamöter

Britt-Marie Winther, ordförande

Britt-Marie Loddby, Sekreterare

Anders Lindhoff, Kassör

Marie Ljustermo, Ledamot

Claes Robell, Ledamot


Ersättare

Lena Karlsson

Ylwa Borg