Kandidat nr 8

Anna Karin Jönbrink

Civilingenjör, kvinna 51 år, Aspen

Om mig

Ingen bild

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • Att Jesus får stå i centrum
  • Att alla, unga och gamla, män och kvinnor, gammalsvenskar, nysvenskar och andra känner sig välkomna!
  • Att kyrkan vågar vara kyrka, och står för sitt budskap i all sin verksamhet
  • Att vi har en mångfald av uttryck i såväl gudstjänstformer som i musik och annat så att såväl unga som gamla kan känna sig hemma.
  • Att vår församling tar sitt skapelseansvar på allvar, inte minst när det gäller miljö- och övriga hållbarhetsfrågor
  • Att vår församling särskilt värnar de svaga i samhället, exempelvis genom att vara tillgängliga för alla, oavsett var i församlingen man bor.
  • Att vår församling bidrar till att många goda krafter i närområdet kan få samverka, exempelvis genom samverkan kulturskolan och andra.