Medlemskap

Svenska Kyrkan behöver människor som vill ta ansvar och känner för den lokala församlingen i Lerum.
POSK i Lerum erbjuder en plattform för ditt engagemang.

Medlem 2023 blir du genom att erlägga 150:- till bankgiro 597-8408 (POSK i Lerum)