Det här vill vi jobba för under mandatperioden 2022-2025

POSK i Lerum vill att församlingen:

  • Genom gudstjänster, bibelstudier och samtalsgrupper ger kunskap och fördjupning i den kristna tron.
  • Ger ett varierande gudstjänstliv som möter alla människor oavsett bakgrund och intressen.
  • Låter ideella medarbetare efterfrågas, uppmuntras och utbildas. Tas på allvar och ges ansvar.
  • Har en bred öppen verksamhet med mötesplatser för alla
  • Skall synas bra i samhället.
  • Låter kyrkans verksamheter anpassas till var människor bor och verkar.
  • Ökar samverkan med barn och unga i skola och samhälle samt ger barnen en tydlig plats i församlingen.
  • Tar aktiv del i kyrkans globala ansvar, för människor och miljö.