Styrelsen för POSK i Lerum

Valda vid årsmötet 2021

Ordförande:
Anna Karin Jönbrink
anna.karin.jonbrink@gmail.com

Sekreterare:
Lena Johansson

Kassör:
Börje Carlsson
bullgubben66@gmail.com

Ledamöter:
Liselotte Jonsson
Ingemar Olausson

Suppleant:
Ebba Wikman Axelsson