Styrelsen för POSK i Lerum

Valda vid årsmötet 2023

Ordförande:
Ebba Wikman Axelsson
ebba_wa@hotmail.com

Sekreterare:
Lena Johansson

Kassör:
Börje Carlsson
bullgubben66@gmail.com

Ledamöter:
Elisabeth Albihn
Anna Karin Jönbrink

Suppleant:
Ingemar Olausson