Kandidater till Kyrkofullmäktige i Kristinehamns pastorat

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljer bland annat kyrkoråd för mandatperiodens fyra år. Kyrkofullmäktige beslutar om budget och därmed om kyrkoavgift. De ska granska och godkänna kyrkorådets förvaltning, fatta beslut i övergripande frågor och fastställa policys och riktlinjer. Kyrkofullmäktige fastställer församlingsinstruktionen som gäller för hela pastoratet. Innan kyrkofullmäktige beslutar i ett ärende ska ärendet ha beretts av kyrkorådet. Om ett ärende gäller en församling ska församlingsrådet ha beretts tillfälle att yttra sig. Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger om året. Deras möten är öppna för allmänheten.

1. Sofia Westerdahl. Högskoleingenjör, Kristinehamn
2. Lars Tanner. Rektor, Kristinehamn
3. Sabina Gómez Jansson. Enhetschef, socialtjänsten, Kristinehamn
4. Stig Axelsson. Präst, Kristinehamn
5. Margareta Wiklert. Lantbrukare, Kristinehamn/ Visnums-Kil
6. Ola Magnusson. Biträdande rektor, Kristinehamn/ Visnum
7. Birgitta Adlerborn. Försäljare, Kristinehamn/ Ölme
8. Etienne Havugimana. Teolog, Kristinehamn
9. Maria Gudmundsson. Gymnasielärare, Kristinehamn
10. Per Jernberg. Fysioterapeut, Kristinehamn
11. Johanna Hertzman. Ung ledare, Sv. Kyrkan, Kristinehamn
12. Lars Bloom. Polis, Kristinehamn.
13. Karin Sahle. Musiklärare/ biodlare, Kristinehamn
14. Jan-Erik Flink. Officer, Kristinehamn
15. Sophia Tranefeldt. Bibelöversättningskonsult, Kristinehamn
16. Marita Blidh. Speciallärare, Kristinehamn
17. Barbro Falken. HR- specialist, Kristinehamn
18. Domitille Niyitegeka. Biolog/ forskare, Kristinehamn
19. Hanni Nordling. Fysioterapeut, Kristinehamn
20. Marie Jossebo. Leg. barnmorska, Kristinehamn
21. Solveig Härdin. Barnledare, Kristinehamn/ Ölme
22. Katarina Ikonen. Företagsmäklare, Kristinehamn/ Visnums-Kil
23. Maj-Lis Eriksson. Distriktsköterska, Kristinehamn/ Visnum