Kandidater till Kyrkofullmäktige i Kristinehamns pastorat

Nedan ser du vår nomineringslista till Kyrkofullmäktige i Kristinehamns pastorat. Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och väljer bland annat kyrkoråd för mandatperiodens fyra år. Kyrkofullmäktige beslutar om budget och därmed om kyrkoavgift. De ska granska och godkänna kyrkorådets förvaltning, fatta beslut i övergripande frågor och fastställa policys och riktlinjer. Kyrkofullmäktige fastställer församlingsinstruktionen som gäller för hela pastoratet. Innan kyrkofullmäktige beslutar i ett ärende ska ärendet ha beretts av kyrkorådet. Om ett ärende gäller en församling ska församlingsrådet ha beretts tillfälle att yttra sig. Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger om året. Deras möten är öppna för allmänheten.

1. Anna Marklund, Kristinehamn
2. Lars Tanner, Kristinehamn
3. Sabina Gómez Jansson, Kristinehamn
4. Rune Blidh, Kristinehamn
5 Annicka Lundström, Ölme
6. Göran Mårtensson, Kristinehamn
7. Maj-Lis Eriksson, Visnum
8. Per Jernberg, Kristinehamn
9. Sofia Westerdahl, Kristinehamn
10. Hanni Nordling, Kristinehamn
11. Sandra Edén, Kristinehamn
12. Maria Gudmundsson, Kristinehamn
13. Ola Magnusson, Kristinehamn
14. Solveig Härdin, Ölme
15. Stig Axelsson, Kristinehamn
16. Karin Sahle, Kristinehamn
17. Kjell Nilsson, Kristinehamn
18. Rasmus Hellberg, Kristinehamn