Kandidater till Kyrkomötet i Svenska kyrkan

Kyrkomötet beslutar om hela Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är, med sina 6,3 miljoner medlemmar, Sveriges största medlemsorganisation. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta organ på nationell nivå och dess 251 ledamöter väljs av medlemmarna.

1. Stig Axelsson, Kristinehamn
2.Barbro Falken, Kristinehamn
3. Birgitta Adlerborn, Kristinehamn/ Ölme
4. Margareta Wiklert, Kristinehamn/ Visnums-Kil
5. Jan-Erik Flink, Kristinehamn
6. Lars Tanner, Kristinehamn
7. Marie Jossebo, Kristinehamn