Kandidater till Kyrkomötet i Svenska kyrkan

Nedan ser du nomineringslistan till Kyrkomötet i Svenska kyrkan. Kyrkomötet beslutar om hela Svenska kyrkan
Svenska kyrkan är, med sina 6,3 miljoner medlemmar, Sveriges största medlemsorganisation. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta organ på nationell nivå och dess 251 ledamöter väljs av medlemmarna.

 1. Niklas Grahn, Karlstad
 2. Stig Axelsson, Kristinehamn
 3. Eva Forsell, Arvika
 4. Boel Elow Henckel, Karlstad
 5. Kjell Åke Holdar, Arvika
 6. Meta Flodén, Arvika
 7. Fredrik Haeffner, Alster
 8. Berit Nyqvist, Cech Väse
 9. Lars Karlsson, Karlstad
 10. Gun Piscator, Arvika
 11. Bengt Kihlström, Karlstad
 12. Margit Vestlund, Arvika
 13. Fred-Inge Johansson, Väse
 14. Johnny Blomquist, Brunskog
 15. Jan-Åke Hager, Skoghall
 16. Hans Palm, Karlstad