Kandidater till Stiftsfullmäktige i Karlstad stift

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Ledamöterna utses genom direktval av stiftets medlemmar genom kyrkovalet vart fjärde år. Stiftsfullmäktige fastställer budget, verksamhetsmål och beslutar om regional kyrkoavgift.

1. Stig Axelsson, Kristinehamn
2. Marita Blidh, Kristinehamn
3. Margareta Wiklert, Kristinehamn/ Visnums-Kil
4. Sofia Westerdahl, Kristinehamn
5. Birgitta Adlerborn, Kristinehamn/ Ölme
6. Jan-Erik Flink, Kristinehamn
7. Marie Jossebo, Kristinehamn
8. Barbro Falken, Kristinehamn
9.Ola Magnusson, Kristinehamn/ Visnum
10. Katarina Ikonen, Kristinehamn/ Visnums-Kil
11. Maria Gudmundsson, Kristinehamn