Kandidat nr 11

Hans-Olof Andrén

seniorprofessor, Masthugg

Om mig

Jag är seniorprofessor vid Chalmers, född 1947, och arbetar med materialfysik. Jag har lång kyrkopolitisk erfarenhet som tidigare ledamot i kyrkoråd, kyrkofullmäktige, kyrkogårdsstyrelse, kyrkonämnd, domkapitel och kyrkomöte. Jag var ordförande för riks-POSK 2003-19. Jag är kyrkvärd i Masthuggskyrkan, ledamot av församlingsrådet i Oscar Fredrik och av pastoratets fastighetsutskott, och sjunger i kyrkokör.

IMG_3989

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Lär av pandemin

Utan gudstjänst ingen församling. Under pandemin har vi lärt oss hur viktig gudstjänsten är i församlingens liv, och hur mycket vi saknar den när vi inte fått träffas fysiskt. Vi har också lärt oss att strömmade gudstjänster på internet fungerar förvånansvärt väl som ersättning när det inte har varit möjligt att delta fysiskt. Jag vill verka för gudstjänstens utveckling när vi väl får fira gudstjänst med hela församlingen igen. Jag vill också att strömningen av gudstjänster fortsätter i pastoratet, för alla de som av olika orsaker inte kan delta fysiskt.

Vi har också lärt oss att viss gruppverksamhet kan fungera riktigt bra på nätet, exempelvis Bibeln i konsten och bibelsamtal (båda Oscar Fredriks församling). Jag vill verka för att viss verksamhet finns kvar på nätet också när pandemin är över.

Utveckla Sjömanskyrkan

Vårt pastorat har genom långtidsförhyrning fått tillgång till Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget, som hotades av total nedläggning och försäljning. I samarbete med bl a Stadsmissionen, Frivilligcentralen Oscar och lokala musikföreningar kommer Sjömanskyrkan att kunna utvecklas till en öppen och mångfacetterad verksamhet med både kyrkliga och fristående inslag. Lokaliseringen vid Stigbergstorget är förnämlig, och det finns idag stora utvecklingsplaner för området som kommer att göra platsen ännu mer attraktiv och välbesökt. Jag vill arbeta för att utveckla verksamheten och för att säkra ekonomin genom en översyn av fastighetsinnehavet på mer svårtillgängliga platser i pastoratet.