Våra representanter i Carl Johans pastorat

Här har vi ställt samman de som representerar POSK i de olika förtroendevalda organen i pastoratet

Kyrkofullmäktige:
ordinarie: Gunvor Hagelberg, ordförande, Mauritz Palm, Olof Hornby, Marine Clarin Hellman och Bo Bergström
ersättare: Per Lycke, Yvonne Kjellström och Eva Lycke

Kyrkorådet:
ordinarie: Gunvor Hagelberg, förste vice ordförande, och Marine Clarin Hellman
ersättare: Olof Hornby och Per Lycke

Valnämnden:
Yvonne Kjellström, vice ordförande

Församlingsråden i Carl Johan, Högsbo, Masthugg och Oscar Fredrik
Ledamöter och ersättare i de fyra församlingsråden är valda utan att representera särskild nomineringsgruppsbeteckning