Valinformation

Här kan du ta del av vår del i pastoratets valinformation inför kyrkovalet 2021, och våra svar på de frågor som ställdes till alla nomineringsgrupper som ställde upp i Carl Johans pastorat.

Hur vill ni utveckla församlingarna i Carl Johans pastorat?
Vi vill stärka det lokala arbetet med aktiva församlingsråd som har tydliga uppdrag och får en god utbildning för sin uppgift.
Vi vill medverka i verksamhetsutveckling som tar våra kyrkor och församlingshem i anspråk på ett framåtsyftande sätt, t ex i Kungsladugårdskyrkan, som ”kyrkan mitt i byn”.

Carl Johans pastorat är sedan flera år aktiv i Kyrkan på Pride, har arrangerat konferensen Fo-rum för kristen feminism och arbetar med miljödiplomering. I vilka fler frågor tycker du att pastoratet bör vara en stark röst?
Svenska kyrkan i Carl Johans pastorat ska fortsätta det goda arbetet med att vara en stark röst med perspektiv mot framtiden för alla dom som saknar en röst – barn,  flyktingar, och i de frågor vi redan talar.

Hur arbetar ni för att kyrkan ska vara relevant för människor i dag?
Genom att vi visar vad kyrkan och gudstjänsten betyder för oss som människor i Göteborg, genom vårt exempel vill vi visa att kyrkan är relevant för dagens människor. Människor vill olika, behöver olika, en del vill ge, andra vill ta emot.
Vi vill fortsätta att utveckla det ideella arbetet, bjuda in till samtal kring aktuella ämnen och visa oss som kyrka ”där det händer”.

Vilket eller vilka beslut som fattats lokalt sedan förra kyrkovalet är ni mest stolta över?
Vi är stolta över att ungdomsverksamheten har kommit igång, och att det är representanter från ungdomsgruppen adjungerade till kyrkorådet.
Även över uppbyggnaden av den nya organisationen i pastoratet och dess församlingar, renoveringen av Oscar Fredriks kyrka och ansvarstagandet för flyktingar bl a med boendet i Högsbo.
Den snabba anpassningen av all verksamhet under pandemin har lärt oss mycket inför framtiden.

Om och när det behöver göras besparingar, vad är det absolut viktigaste att slå vakt om?
Gudstjänster. Barn och ungdomar. Konfirmandarbetet.

Vilka är era tre viktigaste frågor?
Våga vara kyrka – en församlingsgemenskap med ett levande gudstjänstliv som centrum.
Ge och ta ansvar – utveckla och stödja den kyrkliga demokratin och organisationen.
Mångfald och respekt – alla, oavsett sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, eller trostradition, ska mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan.