POSK-gruppens mångåriga historia

Här berättar vi POSK-gruppens historia från 1920-talet och fram till våra dagar.

Kyrkans vänner i Masthuggs församling bildades bland de första Kyrkans Vänner-föreningarna redan 1927.

Kyrkans Vänner i Göteborgs Karl Johans församling grundades 17 mars 1932 i Karl Johans församlingshem (på Ostindiegatan). Observera att på den tiden stavades församlingsnamnet så. Idag heter församlingen Carl Johans församling. Vi vet från en tidningsartikel att Kyrkans Vänner i Karl Johan deltog i kyrkostämman redan 1926, innan föreningen bildades. Några år tidigare hade Kyrkans Vänner i Lundby församling bildats. Någon gemensam organisation för hela Göteborg fanns inte då.

Kyrkans Vänner i Högsbo församling grundades 1 juni 1962 i Hagens Prästgård, samtidigt som man planerade för att Västra Frölunda församling skulle delas den 1 januari 1963. Vid kyrkofullmäktigevalet 1962 ville man vara med från början, inför den nya församlingens bildande.

Föreningar i Kyrkans vänner bildades tidigt även i Oscar Fredriks församling.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan bildades 1987 av lokala obundna grupper. Obundna innebär att grupperna inte är kopplade till något allmänpolitiskt parti.

Inför kyrkovalet 2001 beslöt Kyrkans Vänner att ingå i POSK, och gå till val under detta namnet.

De lokala föreningarna POSK i Carl Johan och POSK i Högsbo gick samman år 2012, och bildade en gemensam förening. Runt millenieskiftet gick även föreningarna i Masthugg och Oscar Fredrik samman till en gemensam förening. Sedan 2016 har dessa två föreningar gått samman i en gemensam förening för hela det nya Carl Johans pastorat och de fyra församlingarna.

Nu är vi POSK i Carl Johans pastorat!