Här hittar du kontaktinformation till oss i Carl Johan och till POSK på riks

Kontaktpersoner

ordförande Maria Linderås, tel 070-958 56 35

sekreterare Gunvor Hagelberg, tel 0768-237 621,

gunvor.hagelberg@me.com

 

www.posk.se

info@posk.se
posk.se/blogg
Informatör: 070-471 07 40

Kyrkovalsinformation:
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval