Kandidat nr 1

Gunvor Hagelberg

ekonom, Masthugg

Om mig

Jag har varit förtroendevald i Svenska kyrkan sedan 1979, då i kyrkorådet i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, och sedan jag 1991 flyttade till Göteborg, i Masthuggs kyrkoråd, i Carl Johans kyrkofullmäktige och i begravningsstyrelsen. Jag har varit ledamot av kyrkomötet och av kyrkostyrelsen 1986 - 1990 var jag förbundsordförande i Riksförbundet Kyrkans Ungdom.
Jag är född 1956. Jag arbetade som kanslichef i Svenska kyrkan i Mölndal 1991 – 2016, och nu som fristående konsult på deltid.

IMG_7417

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Svenska kyrkan möter många utmaningar, särskilt i dessa tider då pandemin gjort att den kyrkliga seden och de ordinarie kyrkliga verksamheterna satts på paus.

Jag vill verka för att Carl Johans pastorat såväl som de fyra ingående församlingarna får goda förutsättningar för att fira gudstjänst, möta människor i alla åldrar och skapa en gemenskap som präglas av öppenhet, respekt och mångfald.

Jag vill bryta med partipolitiseringen av Svenska kyrkan och verka för ett system med indirekta val till stift och kyrkomöte.