Program 2022-2025

Lokala programmet för mandatperioden 2022-2025

POSK, ditt val i Vimmerby pastorat
19 september 2021

POSKs vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Vi vill att Svenska kyrkan i Vimmerby ska:
Erbjuda närvaro och gemenskap i en öppen kyrka.
Förmedla tillit, glädje, hopp och livsmod.
Se & ta tillvara varje människa som en gåva och resurs i församlingen.
Se mångfalden som en möjlighet

POSK vill bland annat: 

Att erbjuda närvaro och gemenskap i en öppen kyrka
Att Svenska Kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier.
Att Svenska Kyrkan i Vimmerby pastorat ska se mångfald som en möjlighet.
Att verka som aktör i samhället för de utsatta och behövande.
Att vara en kyrka som stärker den enskildes tro i alla åldrar genom undervisning, samtal, musik, kulturarv och vara en plats för andlig tillväxt. 

Vi tror på tillväxt och en ny generation i Svenska kyrkan. Du kan vara med och påverka!

Rösta på POSK i valet till Kyrkofullmäktige i Vimmerby pastorat vid kyrkovalet den 19 september 2021.