Kyrkofullmäktige

Pastoratets kandidater till kyrkovalet 2017

Kyrkofullmäktige
1. Maud Rinaldo Larsson Rumskulla
2. Magnus Carlsson Vimmerby
3. Karin Johansson Pelarne
4. Susanne Rinaldo Rumskulla
5. Lena Glindell Storebro
6. Anders F Rosén Pelarne
7. Sven Weckfors Rumskulla
8. Liselotte Nilsson Vimmerby
9. Sofia Velinder Vimmerby
10. Jan Ove Svensson Pelarne
11. Anna Carin Cederstrand Karlsson Vimmerby
12. Karin Westrin Rumskulla
13. Åsa Johansson Storebro
14. Marita Lindström Vimmerby
15. Britt Andersson Storebro
16. Ann-Katarine Hammar Rumskulla
17. Birgit Borg Storebro
18. Elly Svensson Rumskulla