Om POSK i Uppsala pastorat

Vill du veta mer om POSK i Uppsala eller engagera dig? Vill du bli medlem? Här finns kontaktuppgifter, information om hur du blir medlem, och namn på vilka som finns i styrelsen.

Kontakt

Du får enklast kontakt med POSK i Uppsala genom representanter för styrelsen

Martin Nilsson,  ordförande, 073 658 7042, martin.nilsson.gu@gmail.com

Eva Sjöberg, sekreterare, eilerteva@gmail.com

Du kan också ta kontakt via Facebook: facebook.com/poskuppsala

Möten

POSK i Uppsala bjuder regelbundet in till medlemsmöten.

Medlemskap

Medlemskap i POSK i Uppsala är öppet både för den som vill visa sitt stöd och för den som vill göra en insats. Det kostar 50 kr för ett år.

Styrelsen efter årsmötet 2021

I styrelsen för POSK i Uppsala pastorat finns representanter för de fem församlingarna i pastoratet. Sedan hösten 2007 finns en gemensam styrelse för POSK i Uppsala. I den gemensamma föreningen samverkar vi och samråder.

När Uppsala pastorat bildades 2014 med ett gemensamt kyrkoråd och fem församlingsråd blev det än viktigare att samråda för att kunna ta hänsyn till behoven i både den enskilda församlingen och i pastoratet som helhet.

Ordinarie ledamöter

Martin Nilsson, Gamla Uppsala församling, ordförande, martin.nilsson.gu@gmail.com

Maria Hillerdal, Helga Trefaldighets församling

Birgitta Sidbäck, Vaksala församling

Mårten Sundmark, Domkyrkoförsamlingen

Eva-May Ohlander, Gottsunda församling

Ersättare

Elisabeth Paulette Hultcrantz, Helga Trefaldighets församling

Christina Swedberg, Vaksala församling

Eva Noreborg, Gamla Uppsala församling, kassör

Eva Sjöberg, Gottsunda församling, sekreterare, eilerteva@gmail.com

Anders Brännström, Domkyrkoförsamlingen