Valda till uppdrag 2018-2021

POSK är väl representerat i kyrkofullmäktige, i kyrkorådet (med ordförandepost) och i församlingsråden.

Kyrkofullmäktige i Uppsala pastorat

Kyrkorådet i Uppsala pastorat

Församlingsråden