Program för POSK i Uppsala

POSK i Uppsala arbetar utifrån det övergripande programmet för POSK, och står bakom visionen ”att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.” Utöver det gemensamma programmet har POSK i Uppsala också valt att särskilt driva vissa lokala frågor.

POSK – partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har både bredd och djup. Vi som är aktiva i POSK är engagerade i kyrkan på olika sätt och vill också vara med och ta ansvar för beslut och styrning.
Läs gärna mer om POSKs Visions och program 2022-2025.

POSK i Uppsala pastorat har erfarenhet, engagemang och förankring i pastoratets fem församlingar. Utifrån detta vill POSK särskilt verka för

 • att Svenska kyrkan i Uppsala finns där människor finns, och öppnar vägar till tro och gudstjänstgemenskap.
 • skapandet av ett kyrkligt äldreboende i Uppsala
 • nya mötesplatser i nya bostadsområden – för unga och gamla, för gudstjänst, verksamhet och gemenskap.
 • fler kyrkliga förskolor
 • att 1% av budget sätts av till internationellt arbete i Svenska kyrkan och EFS
 • stöd till verksamheter där människor kan växa i tro, till mötesplatser för samtal och undervisning
 • att församlingsråden får tydligare roll och ansvar
 • att Stadsmissionen vid Mikaelskyrkan får mer ändamålsenliga lokaler
 • ett öppet förhållningssätt i mötet med EU-medborgare och migranter; stöd till aktiviteter för ensamkommande och familjer
 • att fortsätta utveckla kör- och musikverksamheten i församlingarna och öka samverkan mellan församlingarnas konsertverksamhet
 • att olikheter mellan kyrkorna i pastoratet får berika hela Svenska kyrkan i Uppsala

För att få veta mer om vad POSK i Uppsala står för är du varmt välkommen att höra av dig!