POSKs kandidater – stiftsfullmäktige

Här är våra kandidater från Umeå
till stiftsfullmäktige i Västerbottens valkrets: 

1. Lars-Gunnar Frisk informatör, Ålidhems församling Umeå
7. Yngve Gustafson geriatrikprofessor, Ålidhems församling Umeå
10. Leif Hognert fd bitr. landstingsdirektör, Umeå stadsförsamling
12. Anna Hjälm Folkbildare Mellanösternfrågor vid Kyrkokansliet. Umeå stadsförsamling
17. Thommy Bäckström HR-specialist, Umeå stadsförsamling
22. Kaarina Honkanen fd radiojournalist/radiotoimittaja, Umeå landsförsamling
27. Anders Kristoffersson teol. kand, Ålidhems församling Umeå
29. Åsa Kjellgren läkare, Umeå stadsförsamling
31. Lena Forsberg distriktssköterska, Ålidhems församling Umeå
35. Jeanette Brodin församlingspedagog, Ålidhems församling Umeå
37. Bengt Bergius präst, Umeå stadsförsamling