POSKs kandidater 2021 – kyrkofullmäktige

Här är våra kandidater 2021
till kyrkofullmäktige i Umeå pastorat:

.
  1. Birgitta Bernspång, Berghem
  2. Stefan Eriksson, Grubbe
  3. Inge-Bert Täljedal, Sofiehem
  4. Helena Karlsson, Stöcke
  5. Heidi Hansson, Berghem
  6. Katarina Jonsson, Håkmark
  7. Johnny Sandström, Carlshem
  8. Annika Vikström, Mariehem
  9. Anders Kristoffersson, Väst på stan
10. Ruth Wieting, Marieberg
11. Lars-Gunnar Frisk, Sofiehem
12. Jessica Axelsson, Stöcke
13. Jacob Forsström, Mariehem
14. Paola Lundmark, Mariehem
15. Britt Inger Forssell, Berghem
16. Hans Petter Ildgruben, Berghem
17. Martin Lundström, Teg
18. Bernth Olofsson, Centrala stan
19. Berit Åström, Sandbacka
20. Åsa Kjellgren, Berghem
21. Anna Ildgruben, Berghem
22. Lena Forsberg, Innertavle
23. Joel Hultdin, Stöcke
24. Georg Fors, Carlslid
25. Kristina Aglund, Öst på stan
26. Jeanette Brodin, Tomtebo
27. Ulf Dahlgren, Teg
28. Inger Boman, Öst på stan
29. Martin Erlanson, Sofiehem
30. Anna Hjälm, Haga
31. Bo Glas, Teg
32. Lisa Tegby, Sofiehem
33. Kaarina Honkanen, Västerhiske
34. Lars-Åke Boström, Bösta
35. Katarina Pettersson, Sofiehem
36. Anders Wikström, Mariehem
37. Lars Segerstedt, Marieberg
38. Katarina Glas, Grisbacka
39. Sune Pettersson, Sofiehem
40. Ellen Ljung, Haga
41. Daniel Kjellgren, Berghem
42. Torbjörn Ruther, Grisbacka
43. Åsa Linghult, Grubbe
44. Matts Boman, Öst på stan
45. Susann Backteman Erlanson, Sofiehem