POSKs kandidater 2021 – kyrkomötet

POSK har idag TRE ledamöter från Luleå stift i kyrkomötet.
Här är våra tre toppkandidater 2021, som alla valdes till kyrkomötet 2017,
samt övriga kandidater från Umeå som ställer upp till kyrkomötet.
1. Lisa Tegby prost, Ålidhems församling Umeå
2. Celina Falk studerande, Nederluleå församling
3. Katarina Glas regionchef, Umeå landsförsamling
8. Inge-Bert Täljedal professor em. Ålidhems församling Umeå
33. Joel Hultdin präst, Tegs församling Umeå
40. Bengt Bergius präst, Umeå stadsförsamling