POSKs kandidater – kyrkomötet

POSK har idag TRE ledamöter i kyrkomötet.
Här är våra tre toppkandidater,
samt övriga kandidater från Umeå till kyrkomötet.
Om du inte har egna favoriter så
kryssa de tre översta så att de kan bli valda!

1. Lisa Tegby prost, Ålidhems församling Umeå
2. Celina Falk studerande, Nederluleå församling
3. Katarina Glas regionchef, Umeå landsförsamling
12. Anna Hjälm Folkbildare Mellanösternfrågor vid Kyrkokansliet. Umeå stadsförsamling
26. Joel Hultdin teol. kand, Tegs församling Umeå
28. Daniel Kjellgren ögonläkare, Umeå stadsförsamling
33. Hans Petter Ildgruben läkare, Umeå stadsförsamling
34. Bengt Bergius präst, Umeå stadsförsamling