Kandidatpresentationer

Kyrkofullmäktige i Stora Lundby - Östads pastorat

20210909_191241

Anders Dahllöf

Kandidat nr 1
53-årig fyrabarnsfar, bosatt i Gråbo sedan 1997.

3D12396C-70E0-41A9-982D-BBD625DA9B0F

Oliver Kårehag

Kandidat nr 3
Hotellreceptionist, 24 år

Ingen bild

Ingela Hernquist Olsson

Kandidat nr 4
Pensionär. 71 år

Krister Hagby

Krister Hagby

Kandidat nr 5
63 år Stora Lundby Östad pastorat Gråbo

Kristina Dahllöw (Tina)

Tina (Kristina) Dahllöf

Kandidat nr 6
Jag är diakon, 50 år och kyrkorådsledamot i Stora Lundby/Östad pastorat

Ingen bild

Malin Nygren

Kandidat nr 9