Kandidat nr 6

Tina (Kristina) Dahllöf

Jag är diakon, 50 år och kyrkorådsledamot i Stora Lundby/Östad pastorat

Om mig

Jag arbetar i en församling inne i Göteborg som diakon. Jag har varit anställt i Svenska kyrkan sen 1993 och förtroendevald sen 2005. Den lokala församlingen är en viktig del i mitt liv. Det är där jag firar gudstjänst, hämtar kraft och är engagerad.

Kristina Dahllöw (Tina)

Det här vill jag verka för inom kyrkan

För mig är det viktigt att församlingen är en öppen gemenskap med Kristus i centrum, där atmosfären är varm, inbjudande och respektfull.

Jag vill verka för att församlingen är aktiv i de för tiden aktuella samhällsfrågorna, framför allt när det gäller utsatta grupper, som tex flyktingar, papperslösa, psykisk ohälsa i alla åldrar, ensamma, barn och unga, ensamstående föräldrar m fl.

Jag vill verka för att kyrkan blir synlig i det offentliga rummet och samverkar med de samhällsaktörer som finns på orten

Min övertygelse är att idealitet är kyrkans framtid därför vill jag verka för ett större engagemang för ideella krafter.