Kandidat nr 5

Krister Hagby

63 år Stora Lundby Östad pastorat Gråbo

Om mig

Jag är uppväxt Gråbo och har i stort sett jobbat hela mitt yrkesverksamma i och runt kommunen. Fram till juni 2021 var jag anställd i Stora Lundby Östad pastorat som Fastighets och Kyrkogårdschef med ansvar för kyrkogårdarna och fastigheterna där det ingick personal och budgetansvar samt inre tjänst, gudstjänster och förrättningar. Är nu arbetssökande efter en kortvarig anställning som begravningsentreprenör.

Krister Hagby

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Som förtroendevald vill jag fortsätta verka för att människor skall känna sig välkomna och sedda i våra kyrkor, församlingshem och på kyrkogårdarna samt i den mån det går, behålla miljöerna runt våra kyrkor.