Kandidat nr 9

Malin Nygren

Om mig

Jag heter Malin Nygren, är 49 år och bor i Gråbo. Jag är engagerad i Stora Lundby församling där jag bl a sjunger i kyrkokören.
Under hela mitt liv har jag varit engagerad över samfundsgränser och jag tycker att ekumenik är viktigt och berikande.

Ingen bild

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • En öppen och inkluderande församling där människor i alla åldrar och med olika bakgrund känner sig välkomna och delaktiga.
  • Ett gudstjänstliv med variation där musiken har stort utrymme.
  • En rik verksamhet för barn och ungdomar.
  • Ett diakonalt arbete som gör skillnad.
  • Att fler hittar sin plats i församlingen där de kan engagera sig ideellt.