Kyrkofullmäktige i Örebro pastorat, kandidat nr 5
Stiftsfullmäktige, kandidat nr 12

Marianne Sindmark

Apotekare, född 1960, Aktiv i Adolfsbergs församling men boende i Olaus Petri församling i Örebro

Om mig

Jag har i princip varit aktiv i Svenska kyrkan sedan söndagsskolan på olika vis. Körsång, kyrkvärd, ombud för internationellt arbete och så småningom förtroendevald.
Sitter för närvarande i församlingsrådet i Adolfsberg och är gudstjänstvärd där. Dessutom sitter jag i kyrkofullmäktige,

20210810_193715

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Mångfald och öppenhet.

Stärka de ideella genom utbildning och ansvar.

Att församlingarnas olikheter respekteras och bejakas.