Om oss

POSKs lokala grupp i Örebro pastorat verkar i åtta församlingar; Adolfsberg, Almby, Edsberg, Mosjö-Täby, Längbro, Mikael, Nikolai och Olaus Petri. POSK har representanter i kyrkofullmäktige, kyrkorådet och dess utskott. Flera av POSKs medlemmar har även förtroendeuppdrag i församlingsråd runt om i pastoratet.

POSKs representanter i Kyrkorådet

Hans Fredlund, Ledamot
Josefine Carlsén, Ledamot
Johan Unger, 2:e vice ordförande
Margareta Anshelm, Ledamot

Karin Forsling, Ersättare
Gabriel Sjölin, Ersättare

 

POSKs representanter i Kyrkofullmäktige

Hans Fredlund, Ledamot
Josefine Carlsén, Ledamot
Johan Unger, Ledamot
Margareta Anshelm, Ledamot
Marianne Sindmark, 2:e vice Ordförande
Karin Forsling, Ledamot
Gabriel Sjölin, Ledamot
Lisbeth Boberg, Ledamot
Margareta Grape, Ledamot
Andreas Stenlund, Ledamot
Margareta Bratt, Ledamot
Alazar Menghestu, Ledamot
Theresia Jakobsson, Ledamot

Paula Guldbrand, Ersättare
Karl Arne Hesselbom, Ersättare
Lovisa Ekestubbe, Ersättare
Curt Gustavsson, Ersättare
Miriam Abraham, Ersättare
Anders Ekvall, Ersättare
Ingmar Näslund, Ersättare