Om oss

POSKs lokala grupp i Örebro pastorat verkar i åtta församlingar; Adolfsberg, Almby, Edsberg, Mosjö-Täby, Längbro, Mikael, Nikolai och Olaus Petri. POSK har representanter i kyrkofullmäktige, kyrkorådet och dess utskott. Flera av POSKs medlemmar har även förtroendeuppdrag i församlingsråd runt om i pastoratet.

Styrelse

Gabriel Sjölin, Ordförande
Karin Forsling, vice Ordförande
Josefine Carlsén, Sekreterare
Torkel Freed, Kassör
Marianne Sindmark, Ledamot
Johan Unger, Ledamot
Leif Hjalmarsson, ersättare

 

POSKs representanter i Kyrkorådet

Gabriel Sjölin, 1:e vice ordförande
Hans Fredlund, Ledamot
Josefine Carlsén, Ledamot
Torkel Freed, Ledamot

Karin Forsling, Ersättare
Johan Unger, Ersättare

 

POSKs representanter i Kyrkofullmäktige

Hans Fredlund, Ledamot
Josefine Carlsén, Ledamot
Johan Unger, Ledamot
Margareta Anshelm, Ledamot
Marianne Sindmark, 2:e vice Ordförande
Karin Forsling, Ledamot
Gabriel Sjölin, Ledamot
Lisbeth Boberg, Ledamot
Margareta Grape, Ledamot
Andreas Stenlund, Ledamot
Margareta Bratt, Ledamot
Alazar Menghestu, Ledamot
Theresia Jakobsson, Ledamot

Paula Guldbrand, Ersättare
Karl Arne Hesselbom, Ersättare
Lovisa Ekestubbe, Ersättare
Curt Gustavsson, Ersättare
Miriam Abraham, Ersättare
Anders Ekvall, Ersättare
Ingmar Näslund, Ersättare

 

Bli medlem!

Kontakta oss för mer info; poskiorebro@gmail.com