Vår styrelse och Valberedning

Här under kan ni se vilka personer som sitter i vår styrelse respektive valberedning.
Personerna valdes på årsmötet 2018

STYRELSEN:

För perioden 2019-2020

  • Eva Westholm, ordförande
  • Mattias Persson, vice ordförande
  • Gunnel Johansson, ledamot
  • Lena Nilsson, ledamot
  • Kent Karlsson, ledamot

VALBEREDNINGEN:

För perioden 2019-2020

  • Else Haugaard, sammankallande
  • Lars Hector, ledamot