Styrelse och Valberedning

Nedan finns förteckning över styrelse samt valberedning.

STYRELSEN:

För perioden 2022-2023

  • Fredrik Nilsson-Andersson, ordförande
  • Eva Westholm, vice ordförande
  • Gunnel Johansson, ledamot
  • Lena Nilsson, ledamot
  • Christina Gunnäng, ledamot

VALBEREDNINGEN:

För perioden 2022-2023

  • Lars Hektor, sammankallande
  • Else Haugaard, ledamot