Våra förtroendevalda i Höörs församling

På den här sidan kan du se vilka som är förtroendevalda för POSK i Höörs församling i kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

POSK i kyrkofullmäktige för Höörs församling 2018-01-01-2021-12-31

Ordförande: Mattias Hansen
Vice ordförande:
Joanna Svärd

Ordinarie ledamöter:
Kent Karlsson
Eva Westholm
Inga-Lisa Lindström
Samuel Rubenson
Gunnel Johansson
Lars Hektor
Anna Röjås
Lars-Åke Andersson
Åsa Rönnvång
Lars Hansson
Lars Håkan Persson
Tina Sjögren
Lena Nilsson
Peter Wallström

Ersättare:
Anna Palm
Else Haugaard
Fredrik Nilsson Andersson
Christina Gunnäng
Eva Karin Lindgren
Kristoffer Kjellman
Lisa Rubenson
Alf Bengtsson


POSK i kyrkorådet för Höörs församling 2018-01-01-2021-12-31

Ordförande: Kent Karlsson 
Vice ordförande:
Anna Röjås

Ordinarie ledamöter:
Mattias Hansen
Lars Hektor
Gunnel Johansson
Samuel Rubenson
Joanna Svärd
Eva Westholm
 
Ersättare:
Lars-Åke Andersson
Fredrik Nilsson- Andersson
Lena Nilsson
Lars-Håkan Persson
Åsa Rönnvång