Våra förtroendevalda i Höörs församling

På den här sidan kan du se vilka som är förtroendevalda för POSK i Höörs församling i kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

POSK i kyrkofullmäktige för Höörs församling 2018-01-01-2021-12-31

(uppdaterad 2021-06-10)

Ordförande: Harry Hansen

Ordinarie ledamöter:
Kent Karlsson
Eva Westholm
Inga-Lisa Lindström
Samuel Rubenson
Gunnel Johansson
Lars Hektor
Anna Röjås
Lars Hansson
Lars Håkan Persson
Tina Sjögren
Lena Nilsson
Peter Wallström
Anna Palm
Else Haugaard
Fredrik Nilsson Andersson

 

Ersättare:
Christina Gunnäng
Eva Karin Lindgren
Kristoffer Kjellman
Lisa Rubenson
Alf Bengtsson
Lotta Camp
Birgitta Vestberg
Boel Bengtsson

 


POSK i kyrkorådet för Höörs församling 2018-01-01-2021-12-31

Ordförande: Kent Karlsson 
Vice ordförande:
Anna Röjås

Ordinarie ledamöter:
Harry Hansen
Lars Hektor
Gunnel Johansson
Samuel Rubenson
Lars-Håkan Persson
Eva Westholm
 
Ersättare:
Tina Sjögren
Fredrik Nilsson- Andersson
Lena Nilsson
Lars-Håkan Persson
Anna Palm