Kontaktperson för POSK i Höörs församling:

Eva Westholm, ordförande
Mobilnummer 070-3628362