Dokument

På den här sidan kommer du så småningom hitta olika dokument. Så som bland annat stadgar, protokoll från styrelse/årsmöte-och medlemsmöten. Dokumenten som ligger här på sidan är offentliga dokument för POSK i Höörs församling. Vill du ha tag i dokument som endast är för medlemmar, så får du som medlem kontakta oss!

ÅRSMÖTES PROTOKOLL:

VÅRA STADGAR: