Kandidat nr 3

Jan-Hugo Nihlén

Ekerö Sommarstad, Ordf. Kyrkofullmäktige, Kyrkorådet

Om mig

Jag är sedan 1980 gift med Ingela. Vi har tre barn och fem barnbarn.
Under mitt yrkesverksamma liv var jag auktoriserad revisor. Under 1980-1990-talet var jag ordförande i samfällda kyrkorådet i Södra Sandby. Familjen flyttade till Ekerö 2000 och sedan dess har jag varit aktiv i här. Är idag också ordförande i Stockholms Stifts POSK-förening.
Ägnar mig idag förutom åt kyrkan, åt Odd Fellow och mitt konsultbolag.
Är också med på Stiftets och Kyrkomötets listor.

Hugo skägg1

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Gudstjänst firar vi i gemenskap

Våra kyrkor ska vara öppna för enskild andakt och kulturell upplevelse

Det är viktigt att alla vara kyrkor i Ekerö Pastorat får blomstra i sin miljö och utveckla sin gudstjänstverksamhet

Körsång och kyrkomusik ska vara en arena som tydligt ger plats för ungas musikuttryck.

Vår kristna tro är ett synligt bevis på att vi i kyrkans regi ska vara en hjälpande hand i samhället.