Kontakt

Styrelsen för POSK Ekerö, valda på årsmötet 2024-02-19

Ledamöter Period 1)
Marianne Abrahamsson, ordförande till 2025
Maria Hegenbart till 2026
Anne-Monica Larsson till 2026
Roland Johansson till 2026
Anders Häggmark till 2025
Kassör
Niklas Hegenbart utsedd av styrelsen

1) Från och med årsmöte till årsmöte.

Revisorer
Ordinarie Barbro Arlinger Helen Klimentov Löfstrand
Ersättare Anita Häggmark Margareta Palmborg

 

Valberedning
Ewa Dozzi (sk) Lennart Arlinger

Bli medlem

Vill du bli medlem i vår förening, kontakta gärna ordföranden.

Medlemsavgiften till POSK Ekerö är 200 kr/person och nytt för denna mandatperiod är att vi frivilligt kan lämna ett bidrag till vår valfond. Kyrkovalet är vår enskilt största utgift och vi vill börja samla i ladorna redan nu.

Du kan betala medlemsavgift och bidrag till valfonden på
    Bg          379-6265
        eller

    Swish   123 210 24 24

Skriv på inbetalningen:
    1)   POSK Ekerö
    2)   Ditt namn
    3)   Medlemsavgift 200 kr
    4)   Eventuellt, valfond xxx kr.

 

Kontakt

Vad tycker du är viktigt? Hör gärna av dig med dina synpunkter.
För mer information kontakta: