Ledamöter i Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Valresultat i kyrkovalet 2021

Nomineringsgrupp / Mandat

  • POSK / 12
  • Socialdemokraterna / 6
  • Kyrkans Bästa / 5
  • Sverigedemokraterna /  2

 

Ledamöter från POSK i Kyrkofullmäktige – (totalt antal mandat är 25)

11 ordinarie 6 ersättare
Jan-Hugo Nihlén, ordf. Anders Häggmark
Maria Hegenbart Marianne Abrahamsson
Sören Nordström Helen Klimentov Löfstrand
Lennart Arlinger Anita Häggmark
Anne-Monica Larsson Mårten Mårtensson
Roland Johansson Ann Lagerlöw
Barbro Arlinger
Niklas Hegenbart
Margareta Palmborg
Annika McWilliams
Ingbritt Bäcklund

En ledamot har lämnat POSK men sitter kvar i kyrkofullmäktige.

 

Ledamöter från POSK i Kyrkorådet – (totalt antal mandat är 9 inklusive kyrkoherden)

4 ordinarie 2 ersättare
Maria Hegenbart, 1:e vice ordf. Barbro Arlinger
Jan-Hugo Nihlén Sören Nordström
Anita Häggmark  
Ska tillsättas *)  

*) För närvarande är en plats vakant, tillsätts inom kort.