Det här vill vi

Här presenterar några av POSK:s kandidater vad de vill arbeta för i Ekerö pastorat

Sören Nordström,
Civilingenjör, kyrkorådet, kyrkvärd

  • – Det senaste året har det blivit tydligt för oss hur viktigt det är att ha någon att dela tankar med. Det kan gälla enklare praktiska frågor men ofta också tankar kring tro och liv.
    – Här har vi som kyrka en viktig uppgift. I gudstjänsten, i den öppna samtalsgruppen och för många i diakonin.
    – Vi vill också lyfta fram dopet, konfirmationen, vigsel och begravningsgudstjänsten som tillfällen där vi har en stor uppgift som kyrka.

 

Maria Hegenbart
Lärare i hem- och konsumentkunskap, kyrkorådet,
Ekerö gospel

– Jag vill att kyrkan ska vara en plats där vi får mötas över generationsgränser.
− Jag vill också att kyrkan ska utveckla musik[1]verksamheten med stor bredd.
− Ungdomsverksamheten är viktig, den ska vara en trygg gemenskap där ungdomar vågar vara sig själv


Anne-Monica Larsson

Röstpedagog, kyrkorådet, kyrkvärd

– Församlingssång där alla kan delta och uttrycka sin tro samt körsång och instrumental musik är alla viktiga inslag i gudstjänsten. Jag vill verka för större musikalisk mångfald och bredd där även ungas musikuttryck får mer plats.
Som kyrkvärd vill jag att gudstjänstbesökaren ska mötas av en välkomnande och öppen attityd som förmedlar glädje, hopp, frihet och tröst.

 

Jan-Hugo Nihlén
Revisor, kyrkorådet

Gudstjänst firar vi i gemenskap. Våra kyrkor ska vara öppna för enskild andakt och kulturell upplevelse. Det är viktigt att alla våra kyrkor i Ekerö Pastorat får blomstra i sin miljö och utveckla sin gudstjänstverksamhet. Körsång och kyrkomusik ska vara en arena som tydligt ger plats för ungas musikuttryck. Vår kristna tro är ett synligt bevis på att vi i kyrkans regi ska vara en hjälpande hand i samhället.

Ingrid Amnéus
Ekologisk hudterapeut, kyrkorådet, kyrkvärd

– För mig är det viktigt att man alltid ska känna sig välkommen i kyrkan, att det finns plats för många olika ”sätt att tro” och därmed plats för olika människor, åldrar och bakgrunder. Kyrkan ska även med fullt fokus fortsätta jobba med och utveckla sitt miljö- och klimatengagemang, gärna i samarbete med andra där det går.
Jag tycker också att kyrkan ska kliva fram ytterligare och med bas i sina kärnvärden vara ännu mer synlig och delaktig i samhället och samhällsdebatten.

 

Kerstin Balck Ahlén
Lantbrukare, kyrkvärd

– Att rösta i kyrkovalet är:
• att ta ställning för kyrkan som en viktig och positiv kraft i samhället,
• att värna om kyrkorna som den kulturskatt de är,
• att värna om den medmänsklighet som av hävd hör till kyrkans arbete, lika viktigt förr som nu och i
framtiden,
• att värna om kyrkans väl!


Mårten Mårtensson

Präst, teol dr

– Det jag kan och vill bidra med är att:
• ge plats för musik och kultur,
• låta frivilliga medarbetare ta initiativ och ansvar,
• sätta av tid för samtal i livsfrågor.

 


Marianne Abrahamsson

Informatör, körsångare, kyrkvärd

– För mig är det viktigt att kyrkan får vara en plats för
• möten med det heliga i gudstjänst och kyrkorum, och där musiken får vara en viktig del
• möjlighet till samtal och själavård i livets svåra situationer
• tillfällen för församlingsbor i olika åldrar att mötas i samtal om tro och liv och i arbetsgemenskap mellan anställda och frivilliga


Ann Lagerlöw
Beroendeterapeut, församlingsrådet, kyrkokören

– Jag vill se kyrkan som en plats för den ”inre” människan,
att finna stillhet och ro, att vara en plats för reflektion,
att bli bekräftad i de värden som ofta glöms bort i vår tid, värden som medkänsla, acceptans och förlåtelse samt de stora livsfrågorna kring liv och död.
• Viktigt är att levandegöra texterna så att de blir nåbara för nutidsmänniskan.
• Musik och körsång har en kraftfull förmåga att nå dit där orden inte räcker till så musiken bör ha en central roll i Ekerö pastorat!

Ingbritt Bäcklund
Distriktssköterska

– För mig är kyrkan en viktig mötesplats. En kontaktyta som förenar människa med Gud. En plats där vi kan dela livet med varandra, både glädje och sorg. Vi i kyrkan behöver vara kärlekens ambassadörer som ger människor stöd och hopp.

 

 

Margareta Palmborg
Farmaceut, församlingsrådet, kyrkvärd

– En kyrka som värnar om människor och gör skillnad! Därför är det viktigt för mig att kyrkan är synlig i samhället och där är en tydlig röst.
Kyrkan erbjuder gemenskap, men nya utmaningar innebär också att möta och ställa upp för dem som befinner sig i en utsatt livssituation.