Det här vill vi

Här presenterar några av POSK:s kandidater vad de vill arbeta för i Ekerö pastorat

Sören Nordström, Civilingenjör, kyrkorådets ordförande:

”Gudstjänster där alla känner sig välkomna och sedda och öppna samtalsgrupper är givna mötesplatser där vi får dela tro och liv. Och hitta nya vänner.
Men kyrkan ska också finnas och synas i samhället. Viktigt för mig just nu är planeringen av den mark våra företrädare sett till att kyrkan äger. Vi behöver boenden för unga och boenden för äldre. Boenden byggda så att gemenskap och omsorg skapas.”

 

 

Niklas Hegenbart, Präst:

”För att vi ska kunna ha en bra värld att leva i, så behöver kyrkan vara aktiv och en förebild i miljö- och klimatfrågor. Kyrkan behöver också fortsätta sin omtanke om de små och utsatta, både på Ekerö och utöver vår värld. Jag månar extra om de som tvingas fly på grund av krig och klimatförändringar. Kyrkan behöver också fortsätta engagera fler volontärer och lägga över mer ansvar på dessa.”

 

 

Anne-Monica Larsson, Röstpedagog, kyrkvärd:

”Musiken är en Guds gåva! Den hjälper till att bära, utforska och fördjupa tron. Att i gudstjänsten sjunga psalmer och lovsånger bidrar till ett levande kyrkoliv. Kyrkan har ett rikt musikaliskt arv, en kulturskatt som vi i POSK vill förvalta och utveckla vidare. Körsången har en särskild betydelse, som folkrörelse och som uttryck för ideellt engagemang.”

 

 

Mårten Mårtensson,  Präst, teol dr:

”I kyrkans möte med människor ska alla uppleva ett äkta intresse och engagemang. Det ska kännas som en förmån att få vara medlem i kyrkan. ”

 

 

 

 

Ulla Gyllingmark, Volontär i kyrkan:

”För mig är det viktigt att det finns ett tydligt och stabilt samarbete mellan förtroendevalda, anställd personal och frivilliga medarbetare. Nyckelorden för detta är; delaktighet, ansvar, gemenskap och respekt.”

 

Anna Virdehed, Florist, förälder Kyrkans förskola:

”Barnen är kyrkans framtid. Därför är det viktigt för mig hur vi i vardagen ska göra det naturligt för dem att möta den kristna tron. Där är kyrkan ”mitt i byn” en stor tillgång. Både för de vana besökarna men kanske främst för de ovana med Ekebyhovkyrkans förskola och öppna förskolan.”

 

Åke Liedberg, Överingenjör:

”Jag vill sträva efter en folklig kyrka med en tidsenlig verksamhet som kan förena människorna i samförstånd och omtänksamhet gentemot alla; en kyrka som också sörjer för en hållbart sund miljö för allt levande.”

 

 

 

Lena Thoms, Präst:

”Jag vill att kyrkan ska vara en öppen gemenskap. En gemenskap som visar sig i gudstjänstfirandet och det efterföljande kyrkkaffet, i det stöd som diakonin kan erbjuda och i den hjälp man kan behöva när livet går sönder.”

 

 

Elin Andersson Sjöholm, Studerande, ungdomsledare:

”För mig är det viktigt att kyrkan har en aktiv roll i samhället. Kyrkan ska vara en plats för alla, vid alla tider i livet. Därför är aktiviteter som kan engagera personer i alla åldrar och inte minst ungdomsverksamheten något som jag värdesätter högt. Det vill jag ska spela en central roll hos oss i Ekerö pastorat.”

 

 

Annika Gustavsson, Egen företagare:

”För mig är det viktigt att det vi talar om i kyrkan blir ett levande budskap som alla förstår och kan relatera till i sin egen vardag. Att vi använder drama, musik och andra konstformer för att levandegöra texterna. Det är också viktigt att bevara våra vackra kyrkobyggnader som bär på så mycket historia.”

 

 

Jan-Hugo Nihlén, Revisor:

”Gudstjänst ska firas i gemenskap och med värme. Musikverksamheten ska prioriteras i gudstjänster, andakter och konserter. Samtliga församlingar i Ekerö pastorat ska utvecklas och ha en öppen kyrka för alla. Resurserna ska fördelas sunt i pastoratet och för det bästa för människan och vår kyrka. Liknelsen om “den barmhärtiga samariern” ska vara vår ledstjärna.”

Ingrid Amnéus, Ekologisk hudterapeut, kyrkvärd:

”I samhället idag behövs verkligen möten, platser och tillfällen där det finns möjlighet att vila sinnet och tanken, att samla kraft, att ställa viktiga livsfrågor och att diskutera kring dem, att reflektera. Alla behöver vi också känna att vi är en del av ett sammanhang, att vi är sedda och bekräftade.
I Kyrkan finns det så mycket av sådana fantastiska möjligheter! Jag tycker att vi har en viktig uppgift i att visa på detta för fler och göra det enkelt att kliva in och delta.”

 

 

Daniel Lindstam, Församlingsassistent:

”Mötesplatser och miljö. Att sträva efter en kyrka som erbjuder många olika mötesplatser. I mötet med andra människor kan vi utvecklas, bekräfta och se oss själva. Där naturen mår bra, mår också vi bra. Därför behöver vi arbeta för att vår kyrka förvaltar skapelsen bättre än idag. ”