Kandidat nr 5

Markus Cifuentes

38 år, Skyttorp

Om mig

Jag är 38 år och bor med fru och barn i Skyttorp. Jag är engagerad inom Vattholma pastorat sedan 2013. Är sedan 2017 ordförande i Församlingsrådet i Tensta samt ledamot i kyrkofullmäktige.

Markus Cifuentes

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Delaktighet/Gemenskap

Genom gemenskap, där alla människor kan känna sig delaktiga utan att behöva prestera något, skapar vi församling.  En levande och öppen församling där människor får möjlighet att växa och träffas i forum som församlingsborna själva anser bör finnas.

Barn och ungdomar

Att skapa tid och rum för att barn och ungdomar ska få växa in i kyrkan.  Hur ska vi få barn och ungdomar mer delaktiga vid gudstjänster? Barn och ungdomar måste ses såsom bärare av vår framtid, men också av vår nutid. Det är viktigt att ha fokus på att involvera fler barn och unga i planering och genomförande av verksamheter.

Det är vad jag vill vara med och skapa.