Historik

När kyrkofullmäktige infördes allmänt år 1930 fick de politiska partierna ett större intresse för Svenska kyrkans lokala nivå (församlingar, pastorat och kyrkliga samfälligheter), och det blev efterhand svårare för kyrkligt intresserade att bli nominerade om de inte gick in i ett politiskt parti. Som en motreaktion uppstod så småningom partipolitiskt obundna grupper på skilda platser, och från 1970-talet växte partipolitiskt obundna stiftsorganisationer fram, med olika namn i olika stift.

Den tilltagande politiseringen i kyrkomötet, som blev tydlig efter kyrkomötesreformen 1982, framtvingade en bättre organisering av de kandidater som inte hade partipolitisk förankring. POSK på riksnivå konstituerades år 1987 i S:t Jacobs församlingshem i Stockholm med Rolf Nordblom som förste ordförande.

Tillkomsten av stiftsfullmäktige 1989 accentuerade behovet av stiftsorganisationer som kunde leda nomineringsarbetet inför valet. Det nya valsystem som infördes 2001 med direkta val till både stift och kyrkomöte gynnar en rikstäckande organisation med ett gemensamt namn. Samtliga stiftsorganisationer och de flesta grupper på lokal nivå har nu bytt namn till POSK.

POSK i Vattholma pastorat

Vår nomineringsgrupp ställde upp i kyrkovalet första gången 2001 när det nya valsystemet infördes.

Vi har under nuvarande mandatperiod 2017-2021  12 mandat i Kyrkofullmäktige. Vi har  även ordförandeposten i Kyrkorådet samt att flera av våra medlemmar är ledamöter och ordförande i  de tre församlingsråden. Våra medlemmars lokala engagemang finns i alla nivåer.

Utifrån det just nu preliminära valresultatet efter kyrkovalet 2021 kommer POSK i Vattholma pastorat ha egen majoritet i kyrkofullmäktige då vi ökade med ett mandat. Detta medför då att vi får 13 av 25 mandat.

 

Resultat för POSK i Vattholma pastorat i tidigare kyrkoval

År Procent (%) Mandat i kyrkofullmäktige
2021* 51,19 13
2017 48,84 12
2013 47,70 12
2009 32,45 9
2005 12,9 3
2001 32,56 9
* = preliminärt resultat

Källa: kyrkoval.svenskakyrkan.se