Kandidat nr 4

Henrik Rosén

Om mig

Jag är teolog, men inte präst. På 1990-talet var jag Sydasien-ansvarig på Act Svenska kyrkan och reste mycket till Indien. Sedan 2002 arbetar jag på Sveriges kristna råd med ekumeniskt samarbete gällande globala frågor som rättvisa, fred och ett hållbart klimat. Jag har varit ideellt engagerad i pastoratet sedan jag 2006 flyttade från Uppsala till Storvreta, främst gällande det internationella arbetet. Sedan 2015 är jag gift med Ulla-Karin Zetterström. Sedan 2019 är jag ordförande i kyrkorådet.

Henrik i Storvreta kapell

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Internationellt

Att våra församlingar är delar i en världsvid kyrka är både inspirerande och ett ansvar. Som samordnare för pastoratets internationella grupp vill jag bidra till att öka medvetenheten om detta. Konkreta sätt är att informera om och stödja Act Svenska kyrkan, samt bidra till informationsutbytet med vår vänförsamling i Zimbabwe.

Miljö- och klimat

Genom våra internationella kontakter får vi bl a personlig information om hur klimatförändringar drabbar dem. Att Svenska kyrkans församlingar bidrar till arbetet för hållbar utveckling och ett klimat i balans är idag viktigare än någonsin. Detta är en hjärtefråga för mig. I kyrkorådet har jag tagit initiativ till en miljögrupp som nu arbetar för pastoratets miljödiplomering. Denna sommar har vi pilgrimsvandrat för klimatet, se fotot av mig med vandringsstav i Storvreta kapell inför vandringen från Tensta kyrka, via Lena kyrka och Storvreta kapell till Gamla Uppsala kyrka.