Styrelsen för POSK Torshälla

Styrelsen för POSK Torshälla.

Ordförande: Ann-Margret Ringman
Sekreterare: Anita Lindberg
Kassör: Karin Klingofström Lindén
Ledamöter: Aimo Vejander, Stefan Lalander, Ingegerd Lindström
Ersättare: Paul Dénes